Monday, 13 April 2015

Now there is Berard Method
also in Oldenburg Lower Saxony Germany!

Hello and a warm welcome to all who suffer from insomnia or stress symptoms!

The method is suitable for adults and children from 4 years of age!

Dr. Berard has developed this method when his daughter was suffering from hearing loss.

Your first consultation is free and we can come to you personally!

Tuesday, 10 February 2015

Jetzt gibt es die Musik Methode Berard
auch in Oldenburg Niedersachsen!

Hallo und ein herzliches Willkommen an alle die an Schlaflosigkeit oder Streßsymptomen leiden!

Die Methode ist geeignet für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren!

Dr. Berard hat diese Methode entwickelt als seine Tochter unter Schwerhörigkeit litt.

Ihre erste Beratung ist kostenlos! Gerne kommen wir auch zu Ihnen persönlich!

Friday, 12 July 2013

Whole family involved in Kevins Berard AIT training!So finely the whole family has gathered!
From left: Åke, dad, Oliver middle son, Kevin in centre youngest and Berard client, William, oldest son, and Susan, mom.

berard-eu
http://berardsmethod.se/
Dr. Guy Berard


We had talked about it for a while and it didn't seem very possible at that moment to take a photo of the whole family at the same time!
- Both Oliver and William are working and our timetables don't match very well, dad Åke explains.
So this day is exceptional and at 17h sharp all were there in Kevins home!
Oliver, who is studying for social worker and now has a job during the summer and William who studies for doctor and also doing summer work have come home for the very special moment.
- It is normally also very hard to get Kevin to stand still long enough so that a photo can be  taken in a good way, Susan says.
That we noticed as Kevin could only stay while the camera went up and before the picture was taken he was on his way out of the frame!
Well in any case we got the photo which took just a few seconds and eventually we also got the story.
First a hearing test and an intake
has been done before the listenings started.

Autism

Kevin suffers partly from autism and for this his mom wanted him to do the AIT training which is what the Berard method offers.
- I´ve had heard about it from someone and we had been thinking about it for some time before we got in contact with Berard in Sweden, Susan tells us.
The method training was done at day centre where Kevin spends most of his time and it worked out well. The staff was very kind during the ten days of sessions twice a day.
The listener himself found it sometimes amusing and sometimes emotional to sit and hear all kind of music.
- We have notices that he has changed a little bit, Susan says. The other day he made me a present and gave it to me.
According to the parents that has never happened before so they were really happy about it.
Other things that occurred were that Kevin was more calm and involved in what was happening around him.
- We don´t know yet if this is because of the training but nothing else has happened that would make these actions right now, says Åke.
So hopefully the changes have started so even if slowly at least for the better!
Berard Method thanks the whole family and the day centre and the best of wishes to all!

Thursday, 11 July 2013

Berard in Sweden and Denmark 13-14 July

This weekend on 13-14 July Berard is in Sweden in Lund, Malmö (Malmoe) and Helsingborg!
In Denmark Berard is in Copenhagen too on 13-14 July!
Please contact us and we can come to you for a demo free of charge!

Dr. Guy Berard
http://berardsmethod.se/
Not only is there the big cathedral
and good ice cream in Lund!
Also Berard Method has come here!

Berard in Oldenburg

The listener is sitting nicely and comfortable while the music is playing!
30 min per each day once or twice and after 20 sessions its done!
Recommended to people who suffer from tinnitus, insomnia, stress, autism and many other symptoms!
For adults and children from age of 4.

Welcome!

Come and meet us in Oldenburg near Bremen in Germany.

The meeting and first consultation
always free of charge!
Or book us in and we come to you!


If you would like to know more please email us on berard.eu@gmail.com

We speak:
German
English
Swedish

Friday, 5 July 2013

About Berard in Swedish - på svenska

http://berardsmethod.se/

Ett träningsprogram som med musik utvecklar hjärnan via hörseln! 

Från fyra års ålder och uppåt.

För dig som har gått eller går igenom en kris eller ett trauma.
Används även i förebyggande syfte vid till exempel förestående separation, sorg, inför långvarig sjukhusvistelse eller tandvårdsbehandling.
Första konsultationen är utan avgift.
Berard metoden avhjälper också symptom som uppkommer vid stress, nedstämdhet, tinnitus, hörselnedsättning, autism, skriv- och lässvårigheter, utbrändhet och liknande. Vissa klienter har även fått bättre fin- och grovmotorik. 

Programmet kallas på engelska ”auditory integration training”, AIT, och är använt i hela världen och särskilt i USA där tusentals klienter och patienter har genomgått metoden. De flesta rapporter visar märkbara förbättringar vad gäller till exempel hörsel och beteende.

Träningen ges under 20 halvtimmes sessioner vid ett eller två tillfällen per dag med minst tre timmars mellanrum. Patienten sitter bekvämt och tyst och lyssnar till den förvandlade musiken.

Yrken där Berard är av stor vikt är bland annat inom lärar- och student kåren och hos musiker men även inom special undervisningen.

I ett samarbetsprojekt inom specialpedagogik mellan Karolinska Institutet och Lärarhögskolan under ledning av Stockholms stads Kompetensfonden i stadsdelen Maria Gamla Stan i Stockholm under namnet ”Örat hör - hjärnan lyssnar” visar slutrapporten per 2006 att av de 16 elever som genomgått AIT kunde 6 elever överföras till normalklass jämfört med 1 elev av 18 i kontrollgruppen. Hela rapporten finns att läsa på www.berardsmethod.se

Hörselmätningarna, som är det enda objektiva sättet att mäta resultaten, visar de tydligaste differenserna mellan de som genomgått AIT-programmet och kontrollgrupperna.

I Sverige och Tyskland finns den mobila Berard Metoden. Ni är välkomna att boka en tid för en eller flera personer samtidigt.

Avgiften är 1 200 € per person och i det ingår följande:
  • Den inledande konsultationen
  • Hörsel tester
  • Lyssningar 20 gånger om 30 minuter
  • Uppföljning var tredje månad till och med månad nio
  Du kan välja att lyssna 2 x 30 minuter per dag med minst tre timmars paus mellan sessionerna under 10 dagar eller 1 x 30 minuter per dag under 20 dagar. För långresande håller vi öppet även under helger vilket betyder att du kan bli klar med programmet på 10 dagar istället för 20 eller fler. Uppehåll endast max 2 dagar under träningen.
  Betalningen ska finnas hos oss innan övningen startar.
  Du ska inte ta antibiotika eller ha någon pågående öroninfektion eller inflammation i öronen under lyssnar perioden.
  Du ska heller inte ha öron vax och kan göra rent själv med hjälp av medlet som säljs på apotek.
  Tag gärna med öron proppar då du inte får utsättas för höga ljud efter lyssningarna. Apoteket har två sorter som stänger ut ljud helt eller delvis. Efter träningen ska du inte utsätta dig för höga ljud under nästföljande nio månader. Du ska heller inte lyssna på musik i hörlurar under de nio månaderna.
  Du bör dricka mycket vätska under den period som träningen pågår.
  De flesta väljer att vila, titta på tv eller teckna under lyssningen. Du ska inte läsa något, planera eller sova under lyssningarna.
  Vi har tips för hur du tränar ett barn att vänja sig vid att bära hörlurar.
  Vi är helt rökfria.

Maya Gilmby
Practitioner of Berard method


Thursday, 4 July 2013

berard.eu@gmail.comThe method is invented by a doctor who’s child needed help for very sensitive hearing. Doctors name is Guy Berard and now his method is practised all over the world.In Germany, Denmark and Sweden there is yet (April 2014) English, German and Swedish speaking Berard Method practitioner.

In Stockholm, Sweden, was a survey done with a school class together with the commune, school and the parents which proved very good results.

The method is meant for almost every adult and for children from four years of age.

This is method for those who suffer from symptoms such as insomnia, dyslexia, stress syndromes, headache, autism, hearing disorder and many others. Common clients are musicians and teachers for example.

It’s a music method with songs that have been changed in a special way, although it doesn’t hurt or disturb the listener himself.

The music can be almost of any sort even though some can prefer certain kind and that’s normally ok too.

Welcome to make a first consultation free of charge!